Всички птици намират подслон по време на дъжд, но орелът избягва дъжда, като лети над облаците. Проблемите са често срещани, но отношението има значение. - Д-р APJ Абдул Калам
Виж повече

Всички птици намират подслон по време на дъжд, но орелът избягва дъжда, като лети над облаците. Проблемите са често срещани, но отношението има значение. - Д-р APJ Абдул Калам

Всички птици намират подслон по време на дъжд, но орелът избягва дъжда, като лети над облаците. Проблемите са ...