Успехът не винаги е свързан с величието. Става въпрос за последователност. Постоянната упорита работа води до успех. Величието ще дойде. - Дуейн Джонсън
Виж повече

Успехът не винаги е свързан с величието. Става въпрос за последователност. Постоянната упорита работа води до успех. Величието ще дойде. - Дуейн Джонсън

Успехът не винаги е свързан с величието. Става въпрос за последователност. Постоянната упорита работа води до успех. Величието ще дойде. - ...