Условия за ползване

1. Споразумение за обвързване, Тези Условия за ползване действат като обвързващо споразумение („Споразумение) между вас и Quotespedia („ нас “,„ ние “,„ нашите “). Достъпвайки до този уебсайт („Сайта“), вие потвърждавате конструктивното известие за тези Условия за ползване и вашето съгласие да бъде обвързано от езика тук.

2. ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТТА, Вярваме, че сме прозрачни, когато става дума за нашите практики за поверителност и събиране на информация, затова публикувахме a Политика за Поверителност за вашето назидание.

3. СЪОТВЕТСТВИЕ С ЗАКОНИТЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ИМОТИ, Когато осъществявате достъп или използвате Сайта, вие се съгласявате да зачитате правата на интелектуална собственост на другите. Вашето използване на Сайта по всяко време се регулира и се подчинява на закони относно авторското право, търговските марки и други закони за интелектуална собственост. Вие се съгласявате да не качвате, изтегляте, показвате, изпълнявате, предавате или по друг начин разпространявате каквато и да е информация или съдържание (колективно „Съдържание“) в нарушение на авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост или права на интелектуална собственост. Вие се съгласявате да спазвате закони относно собствеността върху авторските права и използването на интелектуална собственост и ще носите пълна отговорност за нарушения на съответните закони и за нарушения на правата на трети страни, причинени от всяко съдържание, което предоставяте или предавате. Тежестта да докажете, че всяко Съдържание не нарушава закони или права на трети страни, се носи единствено от вас.

4. БЕЗ ГАРАНЦИИ НАПРАВЯМЕ САЙТА, ​​ДОСТЪПЕН ЗА ВАС „КАКВО Е” БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ НЯКОЙ ВИД. ВЗЕМЕТЕ РИСКАТА НА ВСИЧКИ И ВСИЧКИ УВРЕЖДАНИЯ ИЛИ ЗАГУБИ ОТ УПОТРЕБА НА ИЛИ НЕЗАБОТНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА. До максималната степен, позволена от закона, можем изрично се отказваме от всякакви гаранции, изрична или мълчалива, за обекта, включително, но не ограничено до, подразбиращи се гаранции за ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ. НЕ СЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ САЙТЪТ ЩЕ ОТГОВОРИ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ, ЧЕ ОПЕРАЦИЯТА НА САЙТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕВИЗОНА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКА.

5. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ. НАШАТА ОТГОВОРНОСТ ДО ВАС Е ОГРАНИЧЕНА. КЪМ МАКСИМАЛНИЯТ ДОСТЪПЕН, ЗАДЪЛЖЕНО ОТ ЗАКОНА, В НИТО СЪБИТИЯ НЕ БЪДЕМЕ ОТГОВОРЕНИ ЗА УВРЕЖДАНИЯ НА ВСИЧКИ ВРЪЗКИ (Включително, НО ОГРАНИЧЕНИ ДО СПЕЦИАЛНИ, ИНЦИДЕНТАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДНИ УВРЕЖДЕНИЯ, ИЗГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ, ИЛИ ИЗГУБЕНИ ДАННИ, СЪОБРАЖЕНИЕ НА ТЕЗЕЙСТВАТА ) СЪСТОЯНИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ИЛИ НЯКОЙ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА НА САЙТА Това ограничение се прилага независимо от това дали вредите произтичат от нарушение на договор, деликт или друга правна теория или форма на действие.

6. СЪВМЕСТЕНИ САЙТОВЕ, Можем да работим с редица партньори и филиали, чиито уебсайтове могат да бъдат свързани към Сайта. Тъй като нямаме контрол върху съдържанието и работата на тези партньорски и партньорски сайтове, ние не даваме обещания или гаранции за точността, съдържанието или качеството на информацията, предоставяна от такива сайтове, и не поемаме отговорност за непредвидена, несъмнена, неточно, подвеждащо или незаконно съдържание, което може да пребивава на тези сайтове. По подобен начин, от време на време във връзка с използването на Сайта, може да имате достъп до елементи от съдържанието (включително, но не само, уебсайтове), които са собственост на трети страни. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние не поемаме никакви гаранции за и не поемаме отговорност за точността, валутата, съдържанието или качеството на това трети страни и че, освен ако не е изрично предвидено друго, настоящите Условия за ползване ще регулират използването на което и да е и цялото съдържание на трети страни.

7. ЗАБРАНЕНИ ИЗПОЛЗВАНИЯ, Ние налагаме определени ограничения за вашето допустимо използване на Сайта. Забранявате ви да нарушавате или да се опитвате да нарушавате функции за сигурност на Сайта, включително, без ограничение, (a) достъп до съдържание или данни, които не са предназначени за вас, или влизане в сървър или акаунт, до които не сте упълномощени за достъп; (б) опит за проучване, сканиране или тестване на уязвимостта на Сайта, или на която и да е свързана система или мрежа, или да наруши мерките за сигурност или удостоверяване без надлежно разрешение; (в) намеса или опит да се намеси в услуга на всеки потребител, хост или мрежа, включително, без ограничение, чрез подаване на вирус на Сайта, претоварване, „наводнение“, „спам“, „бомбардиране по пощата“ или "трясък;" (г) използване на Сайта за изпращане на нежелани имейли, включително, без ограничение, промоции или реклами за продукти или услуги; (д) подправяне на всяко заглавие на TCP / IP пакет или всяка част от информацията на заглавката във всеки имейл или във всяко публикуване, използващо Сайта; или (е) опит за промяна, реинженеринг, декомпилиране, разглобяване или по друг начин да намали или да се опита да намали до възприемаема от човека форма на всеки изходен код, използван от нас при предоставянето на Сайта. Освен това ви е забранено да копирате всяко съдържание на Сайта, ръчно или чрез автоматизирани средства, без изричното ни разрешение. Всяко нарушение на сигурността на системата или мрежата може да ви подведе към гражданска и / или наказателна отговорност.

8. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, Вие се съгласявате да ни обезщетите за някои ваши действия и пропуски. Вие се съгласявате да ни обезщетявате, защитавате и държите безобидни от всякакви искове, загуби, отговорност, щети и / или разходи на трети страни (включително разумни адвокатски такси и разходи), произтичащи от вашия достъп до или използването на Сайта, вашето нарушение от настоящите Условия за ползване, или вашето нарушение или нарушение от страна на всеки друг потребител на вашия акаунт, на всяка интелектуална собственост или друго право на което и да е лице или образувание.

9. ДЕЛИМОСТ; ОТКАЗ. Ако по някаква причина съдът с компетентна юрисдикция установи, че някое от условията или условията в тези Условия за ползване е неприложимо, всички други условия ще останат в пълна сила и действие. Никакво отказване от всяко нарушение на която и да е от разпоредбите на настоящите Условия за ползване не представлява отказ от всяко предишно, едновременно или последващо нарушение на същите или други разпоредби на настоящия член и никакъв отказ не е ефективен, освен ако е направен писмено и подписан от упълномощен представител на отказващата страна.

10. НЯМА ЛИЦЕНЗИЯ, Нищо, съдържащо се на Сайта, не трябва да се разбира като предоставяне на лиценз за използване на някоя от запазените марки, услуги или лога, притежавани от нас или от трета страна.

11. ИЗМЕНЕНИЯ, Ние си запазваме правото да изменяме тези Условия и да го правим, като публикуваме известие на сайта.